Skånska Pixlar

 

 

 

Havsörn

En mäktig fågel. Upp till 2,5 meter mellan vingspetsarna. De flesta bilderna här är tagna på ett avstånd mellan 15 och 30 meter. Det är en stor upplevelse att komma så nära denna fågel.

 

E-post: mats@bentmar.com